PHP portfolie

  • DVD databaseDVD databaseDa jeg er en ivrig samler af DVD film, faldt det mig naturligt ind at lave en webbaseret database over mine film.