Boligstjernen

boligstjernen-front.jpg

Dette var den afsluttende eksamens-opgave på Web-integrator uddannelsen. Opgaven bestod i at lave en udstillings-side til en opdigtet ejendomsmægler.

Opgaven

Der var meget stramme rammer omkring opgaven, da både grafik, layout og navigation var fastlagt fra starten. Det betød at udover opsætning af layoutet i enten tabeller eller divs (eller hvilken anden metode man kunne forestille sig), handlede opgaven udelukkende om at producere den underliggende kode. Der skulle dog også laves et administrationsinterface, hvortil der var fuldstændigt frie rammer mht. udseende og opsætning.

Teknisk

Jeg, ligesom resten af holdet, valgte at lave opgaven i ASP.net 2.0, da jeg anslog at det ville være svært at nå inden deadlinen, hvis jeg havde kodet i PHP, som det oprindeligt var planen. Al koden er skrevet i C#, og der er brugt Stored Procedures på en SQL Express 2005 database.
Siden er fortrinsvist layoutet med divs og CSS, som jeg klart foretrækker at arbejde med, fremfor tabeller.

Bemærk: Efter henvendelse har jeg valgt at fjerne live-demonstrationen af projektet fra min hjemmeside. Jeg har ikke tidligere været opmærksom på at offentliggørelse af projektet var ilde set, og var slet ikke klar over at det stadig var en aktiv eksamensopgave. Det har selvfølgelig aldrig været min hensigt at træde nogle over tæerne, ej heller at udstille mulige løsningsforslag for nuværende elever.

(På den anden side, er det i skrivende stund fem år siden jeg gik på uddannelsen, og fik stillet opgaven. Mon ikke snart det var på tide at finde på nogle nye opgaver?)